ข้อตกลงและเงื่อนไข

or Rate Match + extra 20% off

 1. การรับประกันราคาดีที่สุดของเรา สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงแรมท่านั้น
 2. การส่งคำเรียกร้องต้องทำภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจอง โดยต้องส่งคำร้องผ่านทาง แบบฟอร์มเรียกร้องการรับประกันราคาดีที่สุด
 3. ต้องตรงกับเงื่อนไขด้านล่างนี้:
  • ระยะเวลาเข้าพักเดียวกัน
  • ประเภทห้องพักและเตียงเหมือนกัน
  • เงื่อนไขการจอง การยกเลิก และนโยบายการเปลี่ยนแปลงตรงกัน
  • ราคาที่ได้รับยืนยันการจองในได้ทันที ไม่ใช่ราคาที่รอการยืนยันการจอง
 4. การรับประกันราคาที่ดีที่สุด ไม่สามารถใช้ได้กับราคาที่ไม่ได้เผยแพร่ เช่น:
  • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก
  • ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่ม
  • ส่วนลดสำหรับองค์กร
  • ราคาสำหรับข้อตกลงพิเศษทางธุรกิจ
  • ราคาสำหรับการจองเป็นกลุ่ม
  • โปรแกรมสะสมคะแนน
  • ราคาที่ได้รับจากการประมูล หรือ วิธีที่คล้ายกัน
  • บัตรกำนัล
  • ราคาแพ็กเกจ
  • Promo Code ส่วนลด
  • ราคาที่รอการยืนยันการจอง (On Request)
 5. ราคาห้องพักที่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น รายการอาหารและเครื่องดื่ม สปา และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมกันถือว่าเป็นแพคเกจ ราคาแพคเกจสามารถเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อราคาที่พบในเว็บไซต์อื่นๆ เสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมือนกันในราคาที่ถูกกว่า
 6. ราคาแตกต่างกันน้อยกว่า 0.5% ของมูลค่าการจองทั้งหมด เนื่องจากการแปลงสกุลเงินไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันราคาดีที่สุดได้ และราคาที่แตกต่างจะต้องเปรียบเทียบกันโดยใช้อัตราสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรม
 7. ทางเรามีสิทธิ์ และดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกร้องใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไข และข้อเรียกร้อง เพื่อกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันราคาดีที่สุด
 8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือ หยุดการรับประกันราคาดีที่สุดของเราเมื่อไรก็ได้