โวค รีสอร์ท & สปา, อ่าวนาง

244 หมู่ 2, อ่าวนาง, กระบี่ 81180
    โทรศัพท์: +66 (0) 7563 7635-6   โทรสาร: +66 (0) 7563 7655

ห้องประชุม & ห้องจัดเลี้ยง

โวค รีสอร์ท & สปา อ่าวยาง ของเรามีบริการห้องประชุมที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถจัดให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ ไม่ว่าจะเพื่อการประชุม งานสัมมนา การประชุมคณะกรรมการบริหาร งานเลี้ยง หรือการอบรมก็ตาม

ขนาดและความจุห้องประชุม

ห้อง ความยาว (ม.) ความกว้าง (ม.) ความสูง (ม.) ความจุสูงสุด
Boardroom Classroom U Shape Theatre Dining Cocktail
ห้องกนก 15.1 11.5 3.5 100 120 70 150 100 120
ห้องโดม 4.15 4.2 2.66 - 8 12 14 - -