เดอะ ไทด์ รีสอร์ท

44/1 ถนนบางแสน ซอย 1 แสนสุข บางแสน ชลบุรี 20130
โทรศัพท์: +66 0 3839 9200   โทรสาร: +66 0 3839 9299

ความจุของห้องประชุม

เดอะ ไทด์ รีสอร์ท, บางแสน

ด้วยประสบการณ์มากมาย พร้อมความหลากหลายของพื้นที่ใช้สอย อุปกรณ์ภาพและเสียงและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม The Tide Resort ที่บางแสนสามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่ 30 - 900 คนสำหรับงานแต่งงาน งานเลี้ยงค็อกเทล งานสัมมนา งานอบรม งานนิทรรศการและงานปาร์ตี้ในธีมต่าง ๆ

ขนาดและความจุของห้องจัดงาน

สถานที่ ขนาด(ตรม.) ความจุสูงสุด
โรงละคร ห้องเรียน ห้องประชุมคณะกรรมการ ห้องรูปตัว U การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง
ห้องแปซิฟิคบอลรูม 922 900 450 160 150 1,000 750
ห้องแปซิฟิค 1 240 200 80 60 50 150 120
ห้องแปซิฟิค 2 240 200 80 60 50 150 120
ห้องแปซิฟิค 3 240 200 80 60 50 150 120
ห้องแปซิฟิค 4 202 180 80 40 40 100 120
ห้องแคสเปียน 162 100 60 40 50 100 100
ห้องประชุมอันดามัน 270 250 120 60 70 140 140
ห้องประชุมอันดามัน 1 70 50 30 15 25 30 40
ห้องประชุมอันดามัน 2 80 60 30 15 25 50 40
ห้องประชุมอันดามัน 3 120 60 50 - 30 50 60
ห้องประชุมแคริบเบียน 320 250 150 - 60 180 150
ห้องประชุมแคริบเบียน 1 80 60 30 - 25 40 50
ห้องประชุมแคริบเบียน 2 80 60 30 - 25 40 50
ห้องประชุมแคริบเบียน 3 80 60 30 - 25 40 50
ห้องประชุมแคริบเบียน 4 80 60 30 - 25 40 50
ห้องประชุมแอตแลนติก 115 120 80 60 50 80 100
ห้องประชุมแอตแลนติก 1 55 40 30 20 20 40 50
ห้องประชุมแอตแลนติก 2 55 40 30 20 20 40 50
ห้องประชุมแอตแลนติก 3 55 40 30 20 20 40 50