สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท

999 หมู่ 2, ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย
    โทรศัพท์: +66 0 55 647567   โทรสาร: +66 0 55 647575

รูปโรงแรม

โรงแรม

ห้องพัก

ห้อง Superior

ห้อง Deluxe

ห้อง One Bedroom Suite

ห้อง Executive One Bedroom Suite

กิจกรรมนันทนาการ

อาหาร & เครื่องดื่ม

การจัดประชุม