รูปโรงแรม โนวา ปาร์ค พัทยา

โรงแรม

ห้องพัก

ห้อง Studio

ห้อง One Bedroom Suite

ห้อง One Bedroom Terrace

ห้อง Two Bedroom Suite

กิจกรรมนันทนาการ

ฟิต เซ็นเตอร์