โนวา โกล์ด พัทยา

80/166 หมู่ 9 หนองปรือ บางละมุง พัทยา ชลบุรี 20150
    โทรศัพท์: +66 3841 6006-10   โทรสาร: +66 3841 6011

รีวิวโรงแรม โนวา โกลด์ พัทยา