โนวา โกล์ด พัทยา

80/166 หมู่ 9, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี 20150
    โทรศัพท์: +66 (0) 3841 6006-10   โทรสาร: +66 (0) 3841 6011

รูปโรงแรม โนวาโกลด์ พัทยา

โรงแรม

ห้องพัก

ห้อง Superior

ห้อง Deluxe

ห้อง Deluxe Corner

ห้อง Grand Deluxe

กิจกรรมนันทนาการ

อาหาร & เครื่องดื่ม