สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

Dressing the Part

There is a curious tendency for tourists all over the world to dress as though they might be appearing in a circus, and Bangkok is not a city that suffers such ostentation gladly. Apart from teenagers influenced by Western trends, most Thai people dress conservatively and well. A tourist who appears in public attired like a clown will silently be judged to be one. "Smart casual" is the order of the day. Garish or revealing attire should be reserved strictly for the beach. Ladies should avoid bare shoulders, and low dresses. Shorts are not recommended for either sex, except at the seaside or the tennis court.