ซิตี้ ลอดจ์ ซอย 9

สุขุมวิท ซอย 9, ถนนสุขุมวิท, กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์: +66 (0) 2253 7705   โทรสาร: +66 (0) 2255 4667

รูปโรงแรม ซิตี้ลอดจ์ ซอย 9

โรงแรม

ห้องพัก

ห้อง Standard

ห้อง Standard Corner

ห้อง Superior