โรงแรม บริค บ๊อกซ์ บุรีรัมย์

444/7 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์: +66 90234 4554  

รูปโรงแรม

โรงแรม

ห้องพัก

ห้อง Classic