ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับการรับประกันราคาดีที่สุดของเรา

 1. ลูกค้าจะต้องทำการจองผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงแรม mosaic-collection.com เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ต้องส่งคำร้อง ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทำการจองห้องพัก ผ่านเว็บไซต์ mosaic-collection.com แล้วเท่านั้น โดยต้องส่งคำร้องผ่านทาง แบบฟอร์มคำร้อง การรับประกันราคาดีที่สุดของ โรงแรมโมเสค คอลเล็คชั่น แบบฟอร์ม คำร้อง
 3. ต้องตรงกับเงื่อนไข ด้านล่างนี้ เท่านั้น:
  • ระยะเวลาเข้าพักเดียวกัน
  • ประเภทของห้องพัก และเตียง เหมือนกัน
  • เงื่อนไขการจอง การยกเลิก และ นโยบายการเปลี่ยนแปลงตรงกัน
  • เป็นราคาที่ได้รับใบยืนยันการจองได้ทันที ไม่ใช่ราคาที่รอการยืนยันการจอง (On Request)
 4. การรับประกันราคาที่ดีที่สุด ไม่สามารถใช้ได้กับราคาที่ไม่ได้ให้สำหรับบุคคลทั่วไป เช่น:
  • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก
  • ส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่ม
  • ส่วนลดสำหรับองค์กร
  • ราคาสำหรับข้อตกลงพิเศษทางธุรกิจ
  • ราคาสำหรับการจองเป็นกลุ่ม
  • โปรแกรมสะสมคะแนน
  • ราคาที่ได้รับจากการประมูล หรือ วิธีที่คล้ายกัน
  • บัตรกำนัล
  • Promo Code ส่วนลด
  • ราคาที่รอการยืนยันการจอง (On Request)
 1. ราคาห้องพักที่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่น รายการอาหารและเครื่องดื่ม สปา และ / หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมกันถือว่าเป็นแพคเกจ ราคาแพคเกจสามารถเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อราคาที่พบในเว็บไซต์อื่นๆ เสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมือนกันในราคาที่ถูกกว่า
 2. ราคาที่แตกต่างกันน้อยกว่า 0.5% ของมูลค่าการจองทั้งหมด เนื่องจากการแปลงสกุลเงิน ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันราคาดีที่สุดได้ และราคาที่แตกต่างจะต้องเปรียบเทียบกัน โดยใช้อัตราสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรม การแปลงสกุลเงินไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันราคาดีที่สุดได้
 3. ทางเรามีสิทธิ์ และดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกร้องใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไข ตามกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันราคาดีที่สุด
 4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือ หยุดการรับประกันราคาดีที่สุดของเราเมื่อไรก็ได้