รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

1/1 หมู่ 5 บ้านกุ่ม แม่งอน ฝาง ดอยอ่างขาง เชียงใหม่ 50320
    โทรศัพท์: +66 5345 0110   โทรสาร: +66 5345 0120

รูปโรงแรม รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง

รีสอร์ท

ห้องพัก

ห้อง Deluxe

ห้อง Deluxe Garden

กิจกรรมนันทนาการ

อาหาร & เครื่องดื่ม

การจัดประชุม