รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

1/1 หมู่ 5, บ้านกุ่ม, แม่งอน, ฝาง, ดอยอ่างขาง 50320
    โทรศัพท์: +66 (0) 5345 0110   โทรสาร: +66 (0) 5345 0120

รูปโรงแรม รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง

รีสอร์ท

ห้องพัก

ห้อง Deluxe

ห้อง Deluxe Garden

กิจกรรมนันทนาการ

อาหาร & เครื่องดื่ม

การจัดประชุม