โนวา พาร์ค พัทยา

80/164 หมู่ 9, ซอยสุขฤดี, พัทยากลาง, ชลบุรี 20150
    โทรศัพท์: +66 (0) 3841 5304   โทรสาร: +66 (0) 3841 5309

รูปโรงแรม โนวา ปาร์ค พัทยา

โรงแรม

ห้องพัก

ห้อง Studio

ห้อง One Bedroom Suite

ห้อง One Bedroom Terrace

ห้อง Two Bedroom Suite

กิจกรรมนันทนาการ